facet

Masz problem z wykonawcą?

Zbyt dużo kosztują Cię pracownicy techniczni?

Potrzebujesz kompleksowej obsługi serwisowej?

My mamy rozwiązanie !!!


Outsourcing pracowników technicznych i utrzymania ruchu?
Dedykowane Grupy Serwisowe?
A może konsolidacja usług z kilku obszarów?
Skontaktuj się z nami, a my zaproponujemy Ci rozwiązanie
doposowane do Twoich potrzeb.
buton1

Monitoring GPS

Drukuj PDF

2aBardzo duża konkurencja na rynku transportu samochodowego wymusza na menadżerach i właścicielach firm poszukiwanie oszczędności. Poza zakupem środków transportu, kluczową  pozycją kosztową jest paliwo używane przez te pojazdy.

Aby wyeliminować nieuczciwe praktyki, a jednocześnie móc efektywnie zarządzać flotą i kosztami jej funkcjonowania, w firmach podejmowane są decyzje o wdrożeniu systemu monitoringu pojazdów i parametrów ich pracy.

Kontrola zużycia paliwa za pomocą sond paliwowych, jest jedną z najefektywniejszych metod kontroli i pozyskiwania informacji o parametrach pracy poszczególnych pojazdów czy całej floty.  


Więcej…
 

Serwis Interwencyjny

Drukuj PDF
24h

W przypadku awarii systemów obsługiwanych przez naszą firmę, nasza Grupa Serwisowa zjawia się na miejscu w celu zlokalizowania miejsca awarii, zabezpieczenia ludzi, sieci i majątku przed ewentualnym niepożądanym działaniem wynikającym z tejże awarii oraz podejmuje działania w celu jej usunięcia. W zależności od rodzaju awarii i jej wpływu na bezpieczne funkcjonowanie obiektu czy systemów, interwencje mogą być podjęte natychmiast (niezależnie od pory dnia lub nocy)  lub w przypadku awarii o mniejszym wpływie na funkcjonowanie, w ciągu kilku godzin lub w kolejnym dniu roboczym. 

Więcej…
 

Sieci Teleinformatyczne

Drukuj PDF

sieciOkablowanie strukturalne (sieć strukturalna) jest obecnie jedną z najważniejszych instalacji nowoczesnego budynku. Pozwala rozplanować w przejrzysty sposób sieci transmisji danych, głosu i obrazu przy wykorzystaniu tej samej platformy. Zaletą wdrożenia systemu okablowania strukturalnego (sieci strukturalnej) jest przede wszystkim uniwersalność, łatwość dostosowania do zmieniających się potrzeb użytkownika i funkcji pomieszczeń.

Więcej…
 

Serwis

Drukuj PDF

helpUsługi serwisowe świadczone przez naszą firmę zapewniają ciągłość i bezpieczeństwo pracy poszczególnych systemów. W ramach prowadzonych prac, nasi specjaliści prowadzą bieżąca obsługę, kontrolę i analizę popradności działania sieci i urządzeń. Bieżące i okresowe przeglądy pozwalają odpowiednio wcześniej zareaować na pojawiające się oznaki nieprawidłowego działania i konieczność dokonania prac zapobiegawczych. Dzięki takiemu podejściu Klient ogranicza koszty związane z brakiem ciągłości pracy, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo zarówno firmie jak i pracownikom. 

Więcej…
 

Telewizja Przemysłowa

Drukuj PDF

kamera1Telewizja dozorowana z systemem cyfrowego zapisu, daje nowe możliwości kontrolowania tego, co dzieje się w Państwa firmie oraz podwyższa poziom bezpieczeństwa.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom można nie tylko prowadzić dozór pomieszczeń i otoczenia obiektów poprzez nagrywanie obrazu przekazywanego z kamer, ale można określić strefy ochronne po przekroczeniu których uruchomiony zostanie alarm. Nowoczesne kamery dają duże możliwości, dzięki jakości przekazywanego obrazu (HD włącznie) czy funkcjom takim jak automatyczne śledzenie obiektu.

Więcej…
 
You are here:   Start
| + - | RTL - LTR